Léčba a pokroky

Od 9. měsíce cvičíme Vojtovu metodu (metoda reflexní lokomoce). Zjednodušeně řečeno jde o to, že se tlakem stimulují určité body, které dítě nutí k vrozeným pohybům. Eriček (stejně jako většina dětí) u cvičení pláče, případně se zlobí, neboť se mu nelíbí to, že ho omezuji v pohybu. Díky tomuto cvičení jsme ale udělali mnoho pokroků.

A jak šel náš vývoj kupředu si můžete přečíst níže (Řazeno od nejnovějších příspěvků po nejstarší).

1. 9. 2017 - Rehabiltace a cvičení

Od září po sundání sádry a pozvolném rozhýbání Eriček absolvuje minimálně třikrát týdně rehabilitaci u fyzioterapeutky. V rámci více než hodinového intenzivního cvičení se snažili po operaci opět navrátit sílu všem svalům a pomalu se vracet do stavu před operací.

Následně se navazuje posilováním a zařazovaním dalších nových cviků.

1. 6. 2017 - Operace kyčle

Eriček absolvoval v Přerově u profesora Poula těžkou operaci levé kyčle a stehenní kosti. Jelikož byla kyčel cca ze 60% venku z jamky, muselo dojít k maximálnímu posunutí a fixaci. Kyčel po zákroku zpěvňují 4 dráty a také zpevňující dlaha - zhruba po roce od operace jsou vyndány. I podle RTG snímků se prý operace podařila.

Po této operaci ležel Eriček 6 týdnů v sádře a po sundání začala dlouhá rehabilitace s pravidelným cvičením.

Po tomto zákroku není možné minimálně 6 měsíců absolvovat lázně, takže hlavní roli hraje rehabilitace, cvičení, plavání a další aktivity.

27. 2. - 11. 3. 2017 - Adeli pobyt Piešťany

Eriček absolvoval v pořadí už dvanáctý pobyt v Adeli Medical Centru. Cvičení se zaměřovalo na posilování i trenink chůze s berličkami. Nechyběla ani akupunktira a logopedie.

5. 12. - 9. 12. 2016 - Jóga

Eriček poprvé absolvoval týdenní blok jógy.

1. 9. 2016 - První školní den

Eriček nastoupil do první třídy jazykové základní školy - ZŠ Závodu Míru v Pardubicích. Celý čas má k dispozici asistentku a škola mu vychází ve všem maximálně vstříc.

1. 8. - 13. 8. 2016 - Adeli pobyt Piešťany

Čtyři týdny po operaci Ulzibat je doporučená doba, po které se může začít zase už rehabilitovat, cvičit a postupně zatěžovat operavané končetiny. Proto Eriček hned po čtyřech týdnech absolvoval další rehabilitační pobyt, který by zaměřený na pooperační cvičení, posilování a rehabilitaci.

26. 6. 2016 - Eriček absolvoval operaci Ulzibat

Eriček absolvoval operaci speciální metodou Ulzibat. Jedná se o metodu postupné fibrotomie dle profesora Ulzibata, odstraňuje lokální svalové kontraktury (jizvy) a bolestivý syndrom.

Probíhá v několika fázích a Eričkovi bylo odstraněno 10 svalových kontraktur v narkóze, rozříznutím jizev ve svalech speciálním skalpelem. Cílem je zmírnění bolesti, zlepšení hybných funkcí – (zvětšení rozsahu aktivních pohybů, vznik nových pohybových návyků).

4. 1. - 16. 1. 2016 - Adeli pobyt Piešťany

Hned po Vánočních svátcích Eriček nastoupil k dalšímu rehabilitačnímu pobytu. Cvičení dominovalo trénování chůze s berličkami, posilování, akupunktura a mnoho dalších procedur.

15. 6. - 27. 6. 2015 - Adeli pobyt Piešťany

Jelikož opět předchozí rehabilitační pobyt přinesl viditelné výsledky, tak v termínu od 15. 6. do 27. 6. 2015 absolvoval Eriček další rehabilitační pobyt v Adeli centru v Piešťanech (v pořadí sedmý). Cvičením se navázalo na předchozí cvičení a bylo zaměřeno opět na posilování a chůzi. Celé cvičení opět absolvoval ve speciálním obleku.

11. 5. - 23. 5. 2015 - Adeli pobyt Piešťany

V termínu od 11. 5. do 23. 5. 2015 absolvoval Eriček další rehabilitační pobyt v Adeli centru v Piešťanech (v pořadí šestý). Cvičení bylo zaměřeno opět na posilování trupu, hýždě, břicha a zad. Opět větší část oproti poslednímu pobytu byla věnována chůzi o berličkách se závažím. Celé cvičení opět absolvoval ve speciálním obleku.

2. 2. - 14. 2. 2015 - Adeli pobyt Piešťany

V termínu od 2. 2. do 14. 2. 2015 absolvoval Eriček po operaci kyčlí první rehabilitační pobyt v Adeli centru v Piešťanech (v pořadí pátý) - podruhé byl ve starší kategorii, kdy s ním cvičili 3 fyzioterapeuti.

Cvičení bylo zaměřeno na posilování trupu, hýždě, břicha a zad. Část cvičení bylo zaměřeno na protahování zkrácených svalů a hlavní fyzioterapeut zařadil pro programu i chůzi o berličkách se závažím. Celé cvičení opět absolvoval ve speciálním obleku.

16. 4. 2014 - Eriček absolvoval operaci kyčlí

Eriček absolvoval operaci kyčlí, jelikož je měl na obou stranách"vyjeté". Pravá strana ze 40% a levá strana ze 60%. Po operaci měl nohách 6 týdnů sádry a následně bude muset nosit celý rok ortézy (8 hod/den), aby se kyčle správně ukotvili v jamkách.

Jestli se operace povedla, budeme vědět zhruba po roce od operace. Po sundání sáder by měla následovat pomalá a postupná rehabilitace.

14. 10. - 26. 10. 2013 - Adeli pobyt Piešťany

V termínu od 14. 10. do 26. 10. 2013 absolvoval Eriček čtvrtý rehabilitační pobyt v Adeli centru v Piešťanech - poporvé již ve starší kategorii, kdy s ním cvičili 3 fyzioterapeuti.

Cvičení bylo zaměřeno i v Piešťanech na posilování trupu, hýždě, břicha a zad. Jestliže nebudou všechny tyto partie zpevněné, tak se nemůže s trenováním chůze vůbec začínat, protože by to bylo pro jeho tělo kontraproduktivní. Veškeré cvičení dělo opět ve speciálním obleku.

17. 9. - 8. 10. - Pátý specializovaný léčebný program KLIM-THERAPY - lázně Klimkovice

Eriček absolvoval další specializovaný rehabilitační a posilovací pobyt v lázních Klimkovice. Tentokrát tři týdny se Eriček věnoval dalšímu posilování, kdy pobyt byl opět zaměřen na posílení trupu, zad a všech břišních svalů.

31. 5. - 28. 6. - Již čtvrtý specializovaný léčebný program KLIM-THERAPY - lázně Klimkovice

Eriček absolvoval v pořadí již čtvrtý specializovaný program v lázních Klimkovice. Čtyři týdny se Eriček věnoval dalšímu posilování, kdy pobyt byl zaměřen hlavně na posílení trupu, zad a břišních svalů.

21. 5. - Ortopedické vyšetření u Prof. MUDr. Jan Poula, CSc. v Brně

Eriček absolvoval další ortopedické vyšetření u Prof. MUDr. Jana Poula, CSc. v Brně ohledně problémů s kyčlemi a RTG snímky potrvdily závažnost poškození. V horizontu cca 1 roku bude muset Eriček absolvovat operaci, která by měla kyčle vrátit do správných pozic.

2. 4. - Ortopedické vyšetření ve FN Motol v Praze + příprava ortézy Atlanta

Eriček absolvoval ortopedické vyšetření u MUDr. Schejbalové ve FN Motol, které bylo zaměřené na vyšetření kyčlí. Bohužel toto vyšetřní odhalilo poškození a vychýlení kyčlí z jamek.

Hned po skončení jsme navštívili specializované zařízení na výrobu ortopedických pomůcek a nechali vyrobit kyčelní ortézu Atlanta, která má zajistit postavení kyčlí v obdukci.

30. 1. - 20. 2. - Specializovaný léčebný program KLIM-THERAPY - lázně Klimkovice

Eriček absolvoval další specializovaný program v lázních Klimkovice. Tři týdny se Eriček věnoval dalšímu posilování, zpevňování těla i nacviků nových pohybů.

18. 1. - Vyšetření ve SPC pro děti a mládež s vadami řeči

Eričke absolvoval speciální centrum, které se ve zvýšené míře věnuje klientům s těžkými poruchami komunikace, u kterých je indikováno použití augmentativní a alternativní komunikace. Kromě těchto metod používá i běžné logopedické postupy.

4. 12. - 18. 12. - Specializovaný léčebný program KLIM-THERAPY - lázně Klimkovice

Eriček absolvoval další specializovaný program tzv. "Restart" v lázních Klimkovice. Těchto 14 dní se Eriček věnoval neustále posilování, zpevňování těla, nacviků nových pohybů a opět po skončení vše používá v "praxi".

3. 9. - 1. 10. - Specializovaný léčebný program KLIM-THERAPY - lázně Klimkovice

Eriček absolvolal poprvé nový specializovaný program pohybové terapie v lázních Klimkovice. Účinnost tohoto programu spočívá ve vzájemném propojení:

  • intenzivní nadstandardní individuální léčebné tělesné výchovy
  • účinků speciálního stabilizačního obleku - speciální oblek výrazně zvyšuje terapeutický účinek neurofyziologických cvičení na poškozený nervový systém, ulehčuje nácvik motoriky jako sezení, stoje, chůze apod. Díky tomuto obleku je nácvik pohybových aktivit a terapie daleko jednodušší, plynulejší a vyžaduje méně úsilí. Oblek obsahuje systém podpůrných prvků, které jsou vzájemně pospojovány elastickými pásky a prvky sloužící pro korekci dolních končetin a trupu, držení hlavy v prostoru a  dalších pohybových funkcí.
  • klimkovického přírodního léčivého zdroje (jodobromové solanky)
  • a dalších podpůrných procedur

Tento měsíční pobyt byl velmi náročný, každý den absolvoval 3hodinové intenzivní cvičení s dalšími podpůrnými procedurami a věříme, že mu zase hodně pomůže.

Sestavený terapeutický plán měl přispět ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních schopností, ke zlepšení soběstačnosti, ke změně schopnosti koordinace těla v prostoru, změně patologických reflexů, obnovení správných pohybových návyků a posílení svalové síly.

18. 6. - 22. 6. - SRT Praha

Eriček absolvolal další týdenní synergickou reflexní terapie v Praze. Forma terapie se opět přizpůsobila aktuálnímu stavu a požadavkům.

20. 5. - 1. 6. 2012 - Adeli pobyt

V termínu od 20. 5. do 1. 6. 2012 absolvoval Eriček třetí rehabilitační pobyt v Adeli centru v Piešťanech.

Tentokrát bylo všechno cvičení zaměřeno na posilování, aby se posílilo svalstvo. Opět se při rehabilitaci pokoušeli s Eričkem dělat ve speciálním chodítku několik kroků. Všechny nové cviky má za úkol Eriček trénovat doma.

Celé dva týdny Eriček ukázkově spolupracoval a bohužel se musel se svým týmem rozloučit, jelikož příští pobyt už bude ve starší kategorii.

29. 3. - 30. 3. + 16. 4. - 20. 4. 2012 - SRT Praha

Eriček absolvolal další 2 synergické reflexní terapie v Praze. Forma terapie se opět přizpůsobila aktuálnímu stavu a požadavkům.

20. 2. - 24. 2. 2012 - SRT Praha

Eriček absolvoval týdenní synergickou reflexní terapii (SRT) v Praze a také rehabilitační cvičení (Vojtova metoda).

15. 1. - 27. 1. 2012 - Adeli pobyt

první Eričkovi krůčkyV termínu od 15. 1. do 27. 1. 2012 absolvoval Eriček druhý rehabilitační pobyt v Adeli centru v Piešťanech.

Harmonogram terapií a procedur byl stejný jako při prvním pobytu. Opět jsme byli s výsledky a celým pobytem maximálně spokojeni, jelikož jsme pozorovali viditelné pokroky. Eriček udělal s pomocí první krůčky a opět téměř celá část cvičení a rehabilitace byla zaměřena na posilování a postupnou přípravu na chůzi. Na závěr byl odměněn diplomem a medailí za vzorné cvičení a spolupráci. Již na květen 2012 by měl proběhnout další pobyt.

15. 12. 2011 - třetí aplikace botulotoxinu

Byli jsme na další aplikaci botulotoxinu do levé a pravé nohy. Eriček dostal dohromady 10 injekcí. Jedná se o látku, která se aplikuje přímo do postiženého svalu. Ten je díky tomu dočasně „vyřazen“ z provozu a tím pádem je možné lépe zapojit ostatní funkční svaly. Po aplikaci botulotoxinu je nejdůležitější intenzivní cvičení a rehabilitace a proto se budeme snažit jet co nejdříve opět do Adeli do Piešťan.

31. 10. - 4. 11. 2011 a 21. - 25. 11. 2011 - SRT Praha

Opět jsme byli v Praze, kde jsme absolvovali Synergickou reflexní terapii (SRT) a také rehabilitační cvičení (Vojtova metoda).

10. 10. - 21. 10. 2011 - Adeli pobyt

V termínu od 10.10. do 21.10.2011 jsme absolvovali rehabilitační pobyt v Adeli centru v Piešťanech. Nebudu zde opisovat celý obsah jejich webových stránek (www.adeli-method.com), ale pokusím se nastínit jejich unikátní léčbu vlastníma očima.

Adeli pobytPrvní den nás čekala vstupní prohlídka, kde Erička prohlédl pan doktor i společně s naším fyzioterapeutem. Dále se zajímal o to, co vše Eriček svede sám a co s dopomocí. Poté se stanovil přesný léčebný plán. Ten den jsme měli cvičení zkrácené na půl hodinky a pak následovala masáž celého těla. Každý den jsme měli po hodinovém cvičení, masáž, kyslíkovou terapii, laser. Obden manuální terapii, logopedii.

Neurofyziologické pohybové cvičení Adeli – cvičení trvá hodinku a provádí se ve speciálním oblečku, který se skládá z vestičky, šortek, kolenních vycpávek a bot. To vše je dohromady propojené gumičkami. Tento obleček pomáhá správnému držení těla a tělo se při cvičení i posiluje, neboť cvičení v oblečku je velice namáhavé (bylo mi to přirovnáno k hodině strávené ve fitness centru). Na začátku cvičení se provádí protažení celého těla, s každou končetinou se pracuje zvlášť a velice důkladně. Poté již následuje cvičení na míči, válci, nácvik stoje, sedu. Eriček ze začátku nevěděl, co se děje, tak první čtyři dny plakal a pak si zvykl a cvičení zvládal v pohodě a bez breku. Náš rehabilitační tým se skládal ze 2 fyzioterapeutek, které se nám věnovaly každý den.

Celotělová masáž – následovala ihned po cvičení, při ní byly Eričkovi promasírovány nohy, ruce, břicho i záda. Trvala 45minut. Tělo se musí důkladně promasírovat kvůli tomu, aby nedošlo ke svalové horečce nebo křečím. Eriček si masáž vždy velice užil.

Kyslíková terapie – při této terapii se vdechuje kyslíková směs s vysokým obsahem kyslíku. Tím se zlepšuje zásobování celého organismu kyslíkem, zvláště mozku. Také se zvyšuje výkonnost a zrychluje regenerace po intenzivním zatížení. Eriček dostal na obličej masku.

Laser – tato terapie stimuluje akupunkturní body pro další zdokonalování centrálního nervového systému. Eričkovi byla prováděna střídavě na nohou, rukou a na uších.

Manuální terapie – provádí ji lékař – neurolog. Při ní rukama ošetřuje klouby, páteř a měkké části těla, odstraňují se blokády kostí a svalů, svaly se uvolňují a koriguje se držení hlavy a těla. Tato terapie trvá 30minut.

S celým pobytem a všemi terapiemi jsme byli velice spokojeni. Přístup všech lékařů i fyzioterapeutů je velice profesionální a individuální, vždy nám vyšli vstříc. U Erička došlo k posílení trupu, uvolnění svalového napětí na nohách a zlepšila se hybnost kloubů. Bylo nám řečeno, že doma musíme stále pokračovat v rehabilitaci a že další pokroky se mohou dostavit ještě do měsíce.

5. 8. - 14. 8. 2011 a 4. 6. - 8. 6. 2011 - SRT Praha

SRT PrahaV tomto období jsme zkusili jet poprvé na doporučení rané péče v Pardubicích na Synergickou reflexní terapii (SRT). Patří mezi manuální terapie a je spíše metodou podpůrnou.

SRT slučuje elementy z akupresury, reflexní masáže ruky, nohy a hlavy, dále z klasické osteopatie jako je myofasciální technika, dále mobilizace, popř. manipulace, kam patří Arlenova atlasová terapie. Cílem práce terapeuta je korekce patologického (nesprávného) držení jednotlivých postižených částí těla: končetin, trupu, páteře. Korekce patologického držení těla je prováděna neinvazivně, respektují se bariéry (odpor) tkání. SRT máme doplněnou také o Kraniosakrální terapii.

Na tuto metodu jezdíme do Prahy, jsme velice spokojeni a jsou vidět vždy pokroky.

25.5.2011 - druhá aplikace botulotoxinu

Byli jsme na aplikaci botulotoxinu do nohou a do levé ruky. Eriček dostal opět dohromady 8 injekcí. Jedná se o látku, která se aplikuje přímo do postiženého svalu. Ten je díky tomu dočasně „vyřazen“ z provozu a tím pádem je možné lépe zapojit ostatní funkční svaly.
Bohužel už to nemělo takový efekt, jako poprvé.

březen 2011 - Janské Lázně

Začátkem března 2011 jsme odjeli na druhý pobyt do Janských Lázní. Program jsme měli téměř stejný jako při prvním pobytu. I po tomto pobytu bylo vidět zlepšení – Eriček se více rozlezl, sice při lezení spíše poskakoval, ještě neuměl střídat levou a pravou nohu. To se dostavilo až později.

14.12. 2010 - první aplikace botulotoxinu

Aplikace botulotoxinu do nohou a do levé ruky. Eriček dostal dohromady 8 injekcí. Tyto injekce vydrží asi půl roku (u nás bohužel jen čtvrt roku), pak je třeba aplikaci opakovat, ale díky injekcím se Eriček rozlezl.

listopad 2010 - Janské Lázně

Jánské lázněAbsolvovali jsme první pobyt v dětské léčebně VESNA v Janských Lázních (Eriček měl jeden rok). Eriček měl velmi nabitý program – 2 krát denně absolvoval rehabilitaci (Vojtova metoda), každý den magnetoterapii, 4 krát týdně vířivou koupel a 5 krát týdně plavání v bazénu.

V tomto období se Eriček jen plazil a při plazení nepoužíval nohy, jen pracoval rukama, po lázních bylo velké zlepšení.


Kontakt

Rodina Pecháčkova
Pardubice

Tel.: +420 777 603 599
E-mail:

Pokud nám chcete finančně pomoci, budeme vděční za jakoukoliv částku. Všem dárcům za jejich pomoci velice děkujeme.

Číslo Eričkova dětského účtu je:

204 742 735 / 0600


© 2024, Erik Pecháček – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑